Pasívne domy

 Pasívny dom sa vyznačuje veľmi nízkou spotrebou energie, ktorá je potrebná na zabezpečenie tepelnej pohody i na prevádzku a teda je dôležité sústrediť sa na materiály s vysokou kvalitou.

V pasívnom dome počítame počas roka s minimálnou potrebou kúrenia i chladenia. Na zabezpečenie príjemnej vnútornej teploty počas celého roka (hlavne počas leta a v zime) postačuje ohrev, resp. chladenie vetraného vzduchu pomocou rekuperačného zariadenia a/alebo tepelného čerpadla. Takáto budova si až na pár dní v roku vystačí sama, bez aktívneho kúrenia či chladenia.

Na zabezpečenie tepelnej pohody v pasívnom dome sa spotrebuje maximálne do 15 kWh/m2/rok. Dôležité, je brať do úvahy tepelné zisky počas letných mesiacov, hlavne cez presklené plochy – okná. Do úvahy ale berieme aj to, že sa v dome nachádzajú jeho obyvatelia a spotrebiče, ktoré tiež generujú teplo. Na prvý pohľad sa pasívny dom od bežného domu nijako nelíši. Zo stavebno-technického hľadiska ale ide o zdokonalenie nízkoenergetického domu.

 

 Dom s takmer nulovou potrebou energie

 Dom s takmer nulovou potrebou energie je, čo sa týka zabezpečenia pohody bývania, ale aj technického riešenia, veľmi efektívny objekt. Takýto dom je navyše doplnený o technológie, ktoré na svoj chod využívajú obnoviteľné zdroje energie. Energia získaná z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom napríklad solárnych článkov alebo tepelného čerpadla, by pri nulovom dome mala postačovať na plnohodnotnú prevádzku domácnosti. Tým pádom má majiteľ takéhoto domu rádovo nižšie náklady na prevádzku, čo mu kompenzuje vyššiu počiatočnú investíciu pri výstavbe.

Najdôležitejší je pri pohodlí bývania aj vplyv úsporných domov na životné prostredie. Nižšia spotreba energie sa rovná menšiemu množstvu škodlivých emisií CO2 a zdravšiemu ovzdušiu. Myslime na budúcnosť!